Binnenvaart de stikstofzondaar | NT

Ondanks het feit dat volgens TNO een binnenvaartschip per vervoerde container meer stikstof uitstoot dan een vrachtwagen, worden er volgens de onderzoekers qua stikstofuitstoot toch geen grenswaarden overschreden als er nog meer wordt ingezet op een modal shift van de weg naar het water.

Er is…

Lees meer