Natuurcompensatie Maasvlakte 2 nog steeds niet ingevuld

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft recentelijk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat natuur- en milieu­organisaties het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) via een handhavingsverzoek hebben gevraagd om de…

Lees meer